Tuesday , 21 August 2018Instagram Giveaway

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

#ellinairContest από την εταιρεία ELLINAIR®

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΑΙΡ ΑΕ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στo

14ο ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΘΜ), 57001,ΘΕΡΜΗ,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών, διοργανώνει, ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet), την προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο #ellinairContest που αφορά στη διεξαγωγή διαγωνισμού όπου πέντε (5) τυχεροί θα κερδίσουν από δύο (2) εισιτήρια με επιστροφή, βάσει διαθεσιμότητας την οποία ορίζει η Διοργανώτρια, με προορισμό οπουδήποτε στο δίκτυο της Ellinair επιλέξουν οι νικητές και αναχώρηση είτε από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης είτε από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας (στο εξής ο «Διαγωνισμός»).

O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στο κοινωνικό δίκτυο Instagram στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (https://instagram.com/ellinair_airlines). Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια και γενικότερα το τεχνικό μέρος της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου η Διοργανώτρια. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη

δικαιοπρακτική ικανότητα (ενήλικες) & ακολουθούν τη σελίδα Ellinair στο Instagram. Δηλαδή έχουν κάνει «follow» στον παρακάτω Instagram λογαριασμό: https://instagram.com/ellinair_airlines

2.2 Αποκλείονται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι ανήλικοι, οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και οι συγγενείς αυτών πρώτου (Α’) και δεύτερου (Β’) βαθμού και οι σύζυγοί τους.

2.3 Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται υπό το 3.1. Απόπειρα συμμετοχής πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό που διοργανώνει η Διοργανώτρια είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

3. ΔΩΡΑ

3.1 Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 21/08/2018 έως και τις 14/09/2018 και θα αναδείξει πέντε (5) τυχερούς νικητές. Οι νικητές, θα κερδίσουν από (2) δύο αεροπορικά εισιτήρια μετ΄ επιστροφής- βάσει διαθεσιμότητας, η οποία ορίζεται από την διοργανώτρια-  σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου Ellinair, από την Διοργανώτρια εταιρεία. Ο νικητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Δώρο μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου 2018.

3.2 Η απονομή του δώρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 των

παρόντων όρων.

3.3 Το ανωτέρω δώρο παρέχεται στους νικητές από τη Διοργανώτρια.

3.4 Διευκρινίζεται ότι α) το δώρο παρέχεται αιτία προκηρύξεως και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας (ιδίως δωρεάς), είναι προσωπικό, ονομαστικό, δε μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, β) τα έξοδα που απαιτούνται για τη μετακίνηση του νικητή από και προς τα σημεία αναχώρησης και άφιξης για το σκοπό της πραγματοποίησης του ταξιδιού, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη (π.χ. διαμονή, εστίαση κ.α.), θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον νικητή.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1 Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των

ενδιαφερομένων στο κοινωνικό δίκτυο Instagram.

4.2 Ο Διαγωνισμός επικοινωνείται και διεξάγεται από τη Διοργανώτρια ως ακολούθως:

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι χρήστες καλούνται, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να κάνουν “follow” («ακολουθήσουν») την επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο κοινωνικό δίκτυο Instagram. O συμμετέχων καλείται να κάνει “like” («μου αρέσει») στη φωτογραφία του διαγωνισμού και στο πεδίο των σχόλιων (comments) της φωτογραφίας του διαγωνισμού να κάνει mention στο πρόσωπο που θα ήθελε να ταξιδέψουν μαζί σε περίπτωση νίκης του αλλά και τον προορισμό στον οποίο θα επιθυμούσε να ταξιδέψουν.

4.3 Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών στο Διαγωνισμό.

4.4 Όσοι από τους χρήστες ολοκληρώσουν επιτυχώς τη διαδικασία συμμετοχής τους στο

Διαγωνισμό, θα λάβουν μέρος στην κλήρωση που θα αναδείξει τους (5) τυχερούς νικητή που θα κερδίσουν από δύο (2) εισιτήρια μετ΄ επιστροφής με προορισμό οπουδήποτε εντός δικτύου ellinair από την Διοργανώτρια εταιρεία, βάσει διαθεσιμότητας η οποία ορίζεται από την Διοργανώτρια.

4.5 Έγκυρες για το Διαγωνισμό και την κλήρωση θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν

πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια

διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας όλων των συμμετοχών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε μέλος για υποβολή συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

4.6 Μετά την ανάδειξη των νικητών, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες- νικητές και τα πρόσωπα με το οποία θα ταξιδέψουν, την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας, που απαιτούνται προς το σκοπό ταυτοποίησης των προσώπων, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση του δώρου- εισιτηρίου στο σωστό ονοματεπώνυμο.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΗ

5.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τις 21 Αυγούστου 2018 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 (και ώρα 23:59 μ.μ.).

5.2 Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη του νικητή, κλήρωση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

5.3 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, ενημερώνοντας προς τούτο το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο.

5.4 Η ανακοίνωση των ονομάτων των λογαριασμών του αναδειχθέντων νικητών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν την Δευτέρα 17/09/2018, με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό τους στο Instagram, και θα έχουν στη διάθεσή τους 24 ώρες για να απαντήσουν στο ίδιο μήνυμα ότι αποδέχονται το δώρο. Μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί σε ανάδειξη άλλου/ ων νικητή/ ων. Μόλις οι τυχεροί νικητές αποδεχθούν το δώρο, θα ακολουθήσει σχετική ανάρτηση (Post) στην σελίδα της διοργανώτριας στο Instagram, που θα αναφέρει το όνομα του λογαριασμού του στο Instagram. 

6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

6.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους παρόντες όρους. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/ και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

6.2 Επιπλέον, οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να

ακυρωθεί/ αποκλειστεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πληροί τις προϋποθέσεις κάποιου από τους όρους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

(β) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

(γ) σε περίπτωση που το περιεχόμενο του σχολίου (comment) που έχει κάνει στην φωτογραφία τ ου διαγωνισμού είναι προσβλητικό,  ρατσιστικό, πορνογραφικό.

(δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές.

(ε) σε περίπτωση, που για οποιονδήποτε λόγο οι νικητές δεν παρουσιασθούν ή παρουσιασθούν καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου.

(στ) Όσοι έχουν ανακαλέσει τη συναίνεσή τους για την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο

διαγωνισμό με opt-out σε χρόνο μεταγενέστερο από την ηλεκτρονική τους συγκατάθεση.

6.3 Η Διοργανώτρια σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή, συντρέχει κάποια από τις

προαναφερόμενες περιπτώσεις έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ

7.1 Τα δώρα παραλαμβάνονται από τους νικητές σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το αρμόδιο τμήμα της Διοργανώτριας, με το οποίο οι νικητές οφείλουν να επικοινωνήσουν το αργότερο 24 ώρες μετά την ενημέρωσή τους ότι είναι οι τυχεροί νικητές του διαγωνισμού, απαντώντας στο προσωπικό μήνυμα που έχουν λάβει στο λογαριασμό τους στο Instagram, ώστε να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του δώρου και ότι είναι σε θέση να το παραλάβουν εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται κατωτέρω. Ο νικητής δύναται να λαμβάνει σχετικές πληροφορίες απευθυνόμενος στο τηλέφωνο 801 100 81 82.

7.2 Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του

επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον/ τους  νικητή/ ες.

7.3 Αν δεν συντρέχουν οι όροι αναδείξεως των χρηστών ως επιτυχόντων/ νικητών, ή για οποιοδήποτε λόγο αυτοί αποποιηθούν το δώρο, ή δεν το διεκδικήσουν εντός 24 ωρών από την ενημέρωσή τους, που θα πραγματοποιηθεί με προσωπικό μήνυμα στο λογαριασμό του στο Instagram, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να το διαθέσει ελευθέρως κατά την κρίση της.

7.4 Ο νικητής δύνανται να προβούν σε χρήση του δώρου του (κράτηση εισιτηρίου) με ημερομηνία ταξιδιού επιστροφής έως και την 10η Δεκεμβρίου 2018.

8. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο, καθώς και να μεταβάλλει εν όλω ή εν μέρει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/ και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια, προβαίνοντας προηγουμένως σε σχετική ανακοίνωση προς το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/ και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες - υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

8.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού από το Διαγωνισμό συμμετεχόντων οι οποίοι πραγματοποιούν κακόβουλη χρήση του Διαγωνισμού.

8.3 Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα δηλωθούν/ συμπληρωθούν στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, επιπροσθέτως δε, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας αυτών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση του ταξιδιού για οποιονδήποτε λόγο μη αναγόμενο εντός της δικής της σφαίρας ευθύνης.

8.4 Το δώρο είναι προσωπικό, ανεπίδεκτο μεταβίβασης, συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

8.5 Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η πλατφόρμα του Instagram που φιλοξενεί το Διαγωνισμό μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους η πλατφόρμα του Instagram παραπέμπει ή/ και συνδέεται με αυτά καθ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

8.6 Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

8.7 Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Προγράμματος κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων και του νικητή.

8.8 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση των δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8.9 Επισημαίνεται ότι ο Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Ως εκ τούτου ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ως προς τη παροχή μέρους ή του συνόλου των εδώ αναφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους που περιγράφονται στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

8.10 Τα δωρεάν εισιτήρια παρέχονται σε απευθείας πτήσεις της Ellinair και αφορούν πτήσεις που πραγματοποιούνται μόνο από την Ellinair. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου δεν επιτρέπονται:

- αλλαγή ημερομηνίας ή πτήσης

- αλλαγή δρομολογίου και προορισμού

- μερική χρησιμοποίηση του εισιτηρίου

- μεταβίβαση του/ ων εισιτηρίου/ ων σε τρίτα πρόσωπα

Ακόμη, κάθε εισιτήριο που δεν χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε λόγο ακυρώνεται και ο νικητής και ο συνοδός του δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν άλλο ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.

Επιπλέον:

- Η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίου γίνεται μέσω e-mail στο customer.service@ellinair.com  τουλάχιστον 7 μέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία ταξιδιού.

- Η παροχή του εισιτηρίου αφορά σε επιβεβαιωμένη θέση ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την ολοκλήρωση του ταξιδιού μέχρι τις 10/12/2018.

9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

9.1 Προς το σκοπό διαφάνειας του Διαγωνισμού, το όνομα του νικητή του Διαγωνισμού, θα ανακοινωθεί με οποιοδήποτε τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/ και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα του νικητή και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς σε όλα τα μέσα και για ένα μήνα από την ανάδειξη του νικητή, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

9.2 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μη απόδοσης του δώρου στον νικητή και επανάληψης της κληρώσεως, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιοποίηση του ονόματός του.

9.3 Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (https://www.ellinair.com/news/2018-08-21/instagram-tickets-giveaway-aug-sep), διατίθενται δε σε οποιοσδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή τρίτο από τη Διοργανώτρια, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

10. ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

10.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων διεξαγωγής του που είναι διαθέσιμοι στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

10.2 Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:

(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.

(β) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών

(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας.

(δ) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.

(ε) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες.

(στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή του Προγράμματος.

ζ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση του δώρου.

η) δεν χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό περισσότερους λογαριασμούς πρόσβασης (προφίλ) στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που φιλοξενείται ο Διαγωνισμός.

10.3 Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του στην ως άνω πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για την παρακολούθηση του διαγωνισμού (προσωπικά δεδομένα). Υπεύθυνη επεξεργασίας του αρχείου είναι η ίδια η Διοργανώτρια.

10.4 Απλά αντίγραφα της παρούσας προκήρυξης διατίθενται ελεύθερα στο κοινό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τα γραφεία της Ellinair®, επί του 14χλμ. Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας, 57 001, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

11. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

11.1 Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

11.2 Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ως άνω ιστοσελίδας, ανήκουν στην πνευματική ιδιοκτησία της διοργανώτριας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

11.3 Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της διοργανώτριας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

11.4 Οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πχ. κείμενα, εικόνες, γραφικά κλπ.) απαγορεύεται να αναπαράγεται και να αναδημοσιεύεται ολικώς ή μερικώς.

12. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

12.1 Η Διοργανώτρια συλλέγει μόνον το όνομα λογαριασμού των συμμετεχόντων, και τα προσωπικά στοιχεία του νικητή και του προσώπου που θα ταξιδέψει μαζί του προς το σκοπό υλοποίησης του προγράμματος. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος.

12.2 Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει των άρθρων 11 - 13 του Ν. 2472/97, ως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην Διοργανώτρια.