Δήλωση Απορρήτου

Ποιοι είμαστε 

Η Ellinair Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία («εμείς» ή «εμάς» ή «Ellinair») συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η παρούσα δήλωση παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, και εξηγεί πώς, γιατί και πότε επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Η Ellinair Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα με αριθμό καταχώρησης 124053104000, και η έδρα της βρίσκεται στην διεύθυνση: 14o χλμ Θεσσαλονίκης-Νέας Μηχανιώνας, Θέρμη, 57001, περιοχή Αεροδρομίου. Λειτουργούμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των στοιχείων σας. Ο αρμόδιος υπάλληλος για τα θέματα προστασίας δεδομένων (DPO – Data Protection Officer) είναι o κύριος Καβούλης Νικόλαος, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο +30 2310 591 555 ή μέσω e-mail στο dpo@ellinair.com  

Πληροφορίες που συλλέγουμε

Η Ellinair επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών, κανονιστικών και συμβατικών της υποχρεώσεων και προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες της. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας και δεν επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εκτός από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα δήλωση. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας που δύνανται να συλλέξουμε είναι τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας
 • Τηλέφωνο οικίας
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 • Αριθμός διαβατηρίου
 • Διατροφικές συνήθειες
 • Αλλεργίες
 • Ιατρικά δεδομένα
 • Στοιχεία πληρωμών (πχ αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) 

Συλλέγουμε πληροφορίες με τους παρακάτω τρόπους:

 • Ηλεκτρονικές φόρμες
 • Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων
 • Έντυπες φόρμες
 • Τηλέφωνο
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Αλληλογραφία
 • Προφορικά, κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων
 • Συνεντεύξεις
 • Εγγραφές σε εκδηλώσεις 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (Νομική βάση για την επεξεργασία)

Η Ellinair λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ποτέ δεν αποκαλύπτει και δεν μοιράζεται τα προσωπικά δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν αυτό απαιτείται από το νόμο ή την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας(εκπλήρωση υποχρεώσεων). Διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο και για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση. Σε περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε διαφημιστικές προσφορές και μηνύματα μάρκετινγκ, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Οι σκοποί και οι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω:

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την και για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, όπως επίσης και κατά την και για την εκτέλεση της συμφωνίας ή παροχής μιας υπηρεσίας, σύμφωνα με τους επιμέρους όρους της κράτησης.

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος της νομικής μας υποχρέωσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση παραπόνου ή αιτήματος αποζημίωσης από μέρους σας.

Εφόσον μας το δηλώσατε ρητά και γραπτώς, σας αποστέλλουμε περιστασιακά πληροφορίες μάρκετινγκ, όπου εκτιμάμε ότι είναι ωφέλιμες για εσάς ως πελάτη.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε Δημόσιες Αρχές, όταν αυτά ζητηθούν, βάση των νομικών μας υποχρεώσεων.

Διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε «εκτελούντες την επεξεργασία» για εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας και μόνο.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε περίπτωση αιτήματος εργασίας. 

Τα δικαιώματά σας

Δικαιούστε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες που επεξεργάζεται η Ellinair και να ζητήσετε, με γραπτό σας αίτημα, πληροφορίες σχετικά με: 

 • Ποια προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε
 • Ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας τους
 • Ποιοι είναι οι παραλήπτες στους οποίους έχουν διαβιβαστεί / θα διαβιβαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Πόσο καιρό τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Εάν δεν συλλέξαμε τα δεδομένα απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους. 

Εάν πιστεύετε ότι διατηρούμε οποιαδήποτε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία σχετικά με εσάς, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε ή / και να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες και θα προσπαθήσουμε να το πράξουμε αυτό το συντομότερο δυνατό, εκτός εάν υπάρχει βάσιμος λόγος για το αντίθετο, οπότε θα ειδοποιηθείτε σχετικά.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους (ανάλογα με την περίπτωση), σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, καθώς και να προβάλλετε αντίρρηση για οποιεσδήποτε ενέργειες άμεσου μάρκετινγκ εκ μέρους μας.

Εάν λάβουμε από εσάς ένα αίτημα να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν προβούμε σε ζητούμενη ενέργεια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προστατευμένα και διατηρούνται με ασφαλή τρόπο. 

Ανταλλαγή και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν ανταλλάσσουμε και δεν αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε από τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα δήλωση ή όπου υπάρχει νομική απαίτηση. Η Ellinair δύναται να χρησιμοποιεί συνεργάτες (τρίτα πρόσωπα) για παροχή υπηρεσιών και επιχειρηματικές λειτουργίες της. Εν τούτοις, όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία, που ενεργούν για λογαριασμό μας, επεξεργάζονται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις οδηγίες μας και συμμορφώνονται πλήρως με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου, με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων και με κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. 

Μέτρα διασφάλισης

Η Ellinair σέβεται την ιδιωτική σας ζωή και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο και προφύλαξη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε εσάς και τις πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή και διαθέτουμε διάφορα επίπεδα μέτρων ασφαλεία. 

Μεταφορές εκτός της ΕΕ

Η Ellinair δύναται να χρησιμοποιήσει, προς εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, συστήματά που φιλοξενούνται σε παρόχους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, λαμβάνουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι πάροχοι χρησιμοποιούν το απαραίτητο επίπεδο προστασίας των πληροφοριών σας και συμμορφώνονται με τις αυστηρές προδιαγραφές και μέτρα που έχει ορίσει η Ellinair για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και τη συμμόρφωσή τους με το σχετικό νομικό πλαίσιο. 

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Ellinair διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας ή για όσο διάστημα είναι απαιτητό από το νόμο. Έχουμε εφαρμόσει αυστηρές πολιτικές αναθεώρησης και διατήρησης για την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων. Σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, οφείλουμε να τηρούμε τα βασικά σας προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) για τουλάχιστον 10 χρόνια, και έπειτα να τα καταστρέψουμε. 

Υποβολή καταγγελίας

Η Ellinair επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Εάν, ωστόσο, επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο χειρισμού των στοιχείων σας, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.