Ταξιδιωτικά Έγγραφα

Για να ταξιδέψετε, είναι απαιτητό να έχετε μαζί σας τα κατάλληλα για το ταξίδι σας έγγραφα τα οποία, υποχρεούστε να επιδεικνύετε στους χώρους των αεροδρομίων, όποτε σας ζητείται. 

Πτήσεις εσωτερικού και χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο σε ισχύ.
  • Κάτοχοι διαβατηρίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διαβατήρια και visa/ άδεια παραμονής.
Πτήσεις εξωτερικού σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  • Διαβατήριο.
  • Visa/ άδεια παραμονής.
Βρέφη & παιδιά έως 12 ετών

Πτήσεις εσωτερικού:

  • διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό γεννήσεως (με φωτογραφία και σφραγίδα από δημόσιο φορέα).

Πτήσεις εξωτερικού:

  • διαβατήριο.

* Η Ellinair διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει να ταξιδέψουν οι επιβάτες που δεν έχουν μαζί τους τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα.

* Για έκδoση VISA, επικοινωνήστε: τηλ.+30 2310591400, e-mail:  visa@mouzenidis.gr  , fax.+30 2310591401