Ταξιδιωτικά έγγραφα

Για να μπορέσετε να ταξιδέψετε με την ELLINAIR, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα και να τα επιδεικνύετε όποτε σας ζητείται.

 
                                

Για πτήσεις εσωτερικού ή για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Είναι απαραίτητο να έχετε ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες) ή ισχύον διαβατήριο.
  • Εάν είστε κάτοχοι διαβατηρίων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει επιπλέον να έχετε visa-άδεια παραμονής.

Για πτήσεις εξωτερικού σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  • Είναι απαραίτητο να έχετε διαβατήριο.
  • Visa/άδεια παραμονής όπου απαιτείται.
Κατ΄εξαίρεση για τις χώρες Ελβετία, Τουρκία, Γεωργία και FYROM (Σκόπια) μπορείτε να ταξιδέψετε με ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς χαρακτήρες) χωρίς την προσκόμιση διαβατηρίου ή Visa.
 
                                     
 
                               

 

Για βρέφη & παιδιά έως 12 ετών

  • Για πτήσεις εσωτερικού είναι απαραίτητο το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας ή το πιστοποιητικό γεννήσεως (με φωτογραφία και σφραγίδα από δημόσιο φορέα), ενώ, για πτήσεις εξωτερικού, είναι απαραίτητο το διαβατήριο.

 

 

* Για την περαιτέρω εξυπηρέτηση σας, για έκδοση VISA, παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο τμήμα μας στα παρακάτω στοιχεία:
   τηλ.+30 2310591400, e-mail: visa@mouzenidis.gr  , fax.+30 2310591401

* Η ELLINAIR έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει να ταξιδέψουν οι επιβάτες που δεν έχουν μαζί τους τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα.