Όροι Ναύλων

Ναύλοι δρομολογίων εσωτερικού και επιλεγμένων δρομολογίων εξωτερικού*

*Πτήσεις από/προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Αθήνα και Μόσχα, Μινεράλνιε Βόντι

Economy COMFORT

Επιτρεπόμενες χειραποσκευές και παραδοτέες αποσκευές

 • Ένα (1) προσωπικό αντικείμενο: τσάντα χειρός ή φορητός υπολογιστής.
 • Μία (1) χειραποσκευή καμπίνας επιτρεπόμενου βάρους έως 8kg και διαστάσεων έως 55x40x20εκ.
 • Μία (1) παραδοτέα αποσκευή με επιτρεπόμενο βάρος έως 23kg.

Σημείωση: Το επιτρεπόμενο όριο βάρους παραδοτέας αποσκευής για βρέφη είναι 10kg.

Δωρεάν προσφερόμενες υπηρεσίες

 • Επιλογή θέσεων
 • Υπηρεσίες προτεραιότητας
 • Πρόσβαση σε αίθουσες αναμονής αεροδρομίων

Ακύρωση εισιτηρίου

 • Η ακύρωση του εισιτηρίου επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή.
 • Ισχύει τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών ναύλων, ισχύουν οι όροι του εκάστοτε ναύλου.
 • Σε περίπτωση απαγόρευσης ταξιδιού λόγω ελλιπών/πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, ο ναύλος είναι μη επιστρέψιμος.
 • Σε περίπτωση που επιβάτης πραγματοποιήσει check in και δεν εμφανιστεί στο αεροδρόμιο λόγω ελλειπών ταξιδιωτικών εγγράφων, ο ναύλος είναι μη επιστρέψιμος.
 • Η ακύρωση λόγω άρνησης Visa επιβαρύνεται με τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.

Αλλαγή εισιτηρίου

Δωρεάν αλλαγή στην ίδια κατηγορία ναύλου.

 • Η επανακράτηση εισιτηρίου (rebooking) επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή, υπό την προυπόθεση ότι ο νέος ναύλος θα είναι ίσης η υψηλότερης αξίας από τον αρχικό.
 • Η χρέωση ισχύει ανά διαδρομή, ανά ενήλικα/παιδί και είναι μη επιστρέψιμη.
 • Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου, το μη επιστρέψιμο ποσό παραμένει μη επιστρέψιμο.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση απαγόρευσης ταξιδιού λόγω ελλιπών/πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, η επανακράτηση (rebooking) του εισιτηρίου δεν επιτρέπεται.

Economy CLASSIC

Επιτρεπόμενες χειραποσκευές και παραδοτέες αποσκευές

 • Ένα (1) προσωπικό αντικείμενο: τσάντα χειρός ή φορητός υπολογιστής.
 • Μία (1) χειραποσκευή καμπίνας επιτρεπόμενου βάρους έως 8kg και διαστάσεων έως 55x40x20εκ.
 • Μία (1) παραδοτέα αποσκευή με επιτρεπόμενο βάρος έως 23kg.

Σημείωση: Το επιτρεπόμενο όριο βάρους παραδοτέας αποσκευής για βρέφη είναι 10kg.

Ακύρωση εισιτηρίου

 • Η ακύρωση του εισιτηρίου επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή. Mη επιστρέψιμος ναύλος σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου ή μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show).
 • Ισχύει τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών ναύλων, ισχύουν οι όροι του εκάστοτε ναύλου.
 • Η ακύρωση λόγω άρνησης Visa επιβαρύνεται με τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.

Αλλαγή εισιτηρίου

15,00 € ανά διαδρομή για πτήσεις Εσωτερικού.
25,00 € ανά διαδρομή για πτήσεις Εξωτερικού.

 • Η επανακράτηση εισιτηρίου (rebooking) επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή, υπό την προυπόθεση ότι ο νέος ναύλος θα είναι ίσης η υψηλότερης αξίας από τον αρχικό.
 • Η χρέωση επανακράτησης (rebooking fee) ισχύει ανά διαδρομή, ανά ενήλικα/παιδί και είναι μη επιστρέψιμη.
 • Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου, το μη επιστρέψιμο ποσό παραμένει μη επιστρέψιμο.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.

Economy BASIC

Επιτρεπόμενες χειραποσκευές και παραδοτέες αποσκευές

 • Ένα (1) προσωπικό αντικείμενο: τσάντα χειρός ή φορητός υπολογιστής.
 • Μία (1) χειραποσκευή καμπίνας επιτρεπόμενου βάρους έως 8kg και διαστάσεων έως 55x40x20εκ.
 • Δεν περιλαμβάνει παραδοτέα αποσκευή.

Ακύρωση εισιτηρίου

 • Η ακύρωση του εισιτηρίου επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή. Mη επιστρέψιμος ναύλος σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου ή μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show).
 • Ισχύει τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών ναύλων, ισχύουν οι όροι του εκάστοτε ναύλου.
 • Η ακύρωση λόγω άρνησης Visa επιβαρύνεται με τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.

Αλλαγή εισιτηρίου

15,00 € ανά διαδρομή για πτήσεις Εσωτερικού.
50,00 € ανά διαδρομή για πτήσεις Εξωτερικού.

 • Η επανακράτηση εισιτηρίου (rebooking) επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή, υπό την προυπόθεση ότι ο νέος ναύλος θα είναι ίσης η υψηλότερης αξίας από τον αρχικό.
 • Η χρέωση επανακράτησης (rebooking fee) ισχύει ανά διαδρομή, ανά ενήλικα/παιδί και είναι μη επιστρέψιμη.
 • Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου, το μη επιστρέψιμο ποσό παραμένει μη επιστρέψιμο.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.

Ναύλοι δρομολογίων εξωτερικού

Σημαντική σημείωση: Για πτήσεις προς/από Ηράκλειο - Αγία Πετρούπολη και Κέρκυρα - Μόσχα, τα επιτρεπόμενα όρια μεταφοράς αποσκευών περιλαμβάνουν μία (1) χειραποσκευή καμπίνας έως 5kg και μία (1) παραδοτέα αποσκευή έως 15kg.

Economy COMFORT

Επιτρεπόμενες χειραποσκευές και παραδοτέες αποσκευές

 • Ένα (1) προσωπικό αντικείμενο: τσάντα χειρός ή φορητός υπολογιστής.
 • Μία (1) χειραποσκευή καμπίνας επιτρεπόμενου βάρους έως 8kg και διαστάσεων έως 55x40x20εκ.
 • Μία (1) παραδοτέα αποσκευή με επιτρεπόμενο βάρος έως 23kg.

Σημείωση: Το επιτρεπόμενο όριο βάρους παραδοτέας αποσκευής για βρέφη είναι 10kg.

Ακύρωση εισιτηρίου

 • Η ακύρωση του εισιτηρίου επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή.
 • Ισχύει τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών ναύλων, ισχύουν οι όροι του εκάστοτε ναύλου.
 • Σε περίπτωση απαγόρευσης ταξιδιού λόγω ελλιπών/πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, ο ναύλος είναι μη επιστρέψιμος.
 • Σε περίπτωση που επιβάτης πραγματοποιήσει check in και δεν εμφανιστεί στο αεροδρόμιο λόγω ελλειπών ταξιδιωτικών εγγράφων, ο ναύλος είναι μη επιστρέψιμος.
 • Η ακύρωση λόγω άρνησης Visa επιβαρύνεται με τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.

Αλλαγή εισιτηρίου

Δωρεάν αλλαγή στην ίδια κατηγορία ναύλου.

 • Η επανακράτηση εισιτηρίου (rebooking) επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή, υπό την προυπόθεση ότι ο νέος ναύλος θα είναι ίσης η υψηλότερης αξίας από τον αρχικό.
 • Η χρέωση ισχύει ανά διαδρομή, ανά ενήλικα /παιδί και είναι μη επιστρέψιμη.
 • Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου, το μη επιστρέψιμο ποσό παραμένει μη επιστρέψιμο.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση απαγόρευσης ταξιδιού λόγω ελλιπών/πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, η επανακράτηση (rebooking) του εισιτηρίου δεν επιτρέπεται.

Economy CLASSIC

Επιτρεπόμενες χειραποσκευές και παραδοτέες αποσκευές

 • Ένα (1) προσωπικό αντικείμενο: τσάντα χειρός ή φορητός υπολογιστής.
 • Μία (1) χειραποσκευή καμπίνας επιτρεπόμενου βάρους έως 8kg και διαστάσεων έως 55x40x20εκ.
 • Μία (1) παραδοτέα αποσκευή με επιτρεπόμενο βάρος έως 23kg.

Σημείωση: Το επιτρεπόμενο όριο βάρους παραδοτέας αποσκευής για βρέφη είναι 10kg.

Ακύρωση εισιτηρίου

 • Η ακύρωση του εισιτηρίου επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή. Mη επιστρέψιμος ναύλος σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου ή μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show).
 • Ισχύει τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών ναύλων, ισχύουν οι όροι του εκάστοτε ναύλου.
 • Η ακύρωση λόγω άρνησης Visa επιβαρύνεται με τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.

Αλλαγή εισιτηρίου

50,00 € ανά διαδρομή.

 • Η επανακράτηση εισιτηρίου (rebooking) επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή, υπό την προυπόθεση ότι ο νέος ναύλος θα είναι ίσης η υψηλότερης αξίας από τον αρχικό.
 • Η χρέωση επανακράτησης (rebooking fee) ισχύει ανά διαδρομή, ανά ενήλικα /παιδί και είναι μη επιστρέψιμη.
 • Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου, το μη επιστρέψιμο ποσό παραμένει μη επιστρέψιμο.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.

Economy BASIC

Επιτρεπόμενες χειραποσκευές και παραδοτέες αποσκευές

 • Ένα (1) προσωπικό αντικείμενο: τσάντα χειρός ή φορητός υπολογιστής.
 • Μία (1) χειραποσκευή καμπίνας επιτρεπόμενου βάρους έως 8kg και διαστάσεων έως 55x40x20εκ.
 • Μία (1) παραδοτέα αποσκευή με επιτρεπόμενο βάρος έως 23kg.

Σημείωση: Το επιτρεπόμενο όριο βάρους παραδοτέας αποσκευής για βρέφη είναι 10kg.

Ακύρωση εισιτηρίου

 • Η ακύρωση του εισιτηρίου επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή. Mη επιστρέψιμος ναύλος σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου ή μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show).
 • Ισχύει τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών ναύλων, ισχύουν οι όροι του εκάστοτε ναύλου.
 • Η ακύρωση λόγω άρνησης Visa επιβαρύνεται με τέλος ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 € ανά διαδρομή.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.

Αλλαγή εισιτηρίου

50,00 € ανά διαδρομή.

 • Η επανακράτηση εισιτηρίου (rebooking) επιτρέπεται ανά πάσα στιγμή, υπό την προυπόθεση ότι ο νέος ναύλος θα είναι ίσης η υψηλότερης αξίας από τον αρχικό.
 • Η χρέωση επανακράτησης (rebooking fee) ισχύει ανά διαδρομή, ανά ενήλικα /παιδί και είναι μη επιστρέψιμη.
 • Σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου, το μη επιστρέψιμο ποσό παραμένει μη επιστρέψιμο.
 • Σε περίπτωση μη εμφάνισης επιβάτη στο αεροδρόμιο (no-show) ισχύει επιβάρυνση 40,00 € ανά διαδρομή.

 

Παιδικοί και Βρεφικοί Ναύλοι

 • Για παιδιά ηλικίας από 2 έως 12 ετών ισχύει χρέωση στο 75% της αξίας του διαθέσιμου ναύλου ενηλίκων εκτός από τις κλάσεις ναύλων E/P/U/T/S/W.
 • Εάν το παιδί συμπληρώνει τα 12 έτη πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τότε εκδίδεται κανονικός ναύλος ενηλίκων σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα, επιπλέον φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων.
 • Για βρέφη ηλικίας κάτω των 2 ετών χωρίς θέση ισχύει χρέωση στο 10% της αξίας του διαθέσιμου ναύλου ενηλίκων.
 • Για βρέφη ηλικίας κάτω των 2 ετών με θέση ισχύει χρέωση στο 75% της αξίας του διαθέσιμου ναύλου ενηλίκων, εκτός από τις κλάσεις ναύλων E/P/U/T/S/W, όπου η χρέωση ισχύει στο 100% του ναύλου.
 • Εάν το βρέφος συμπληρώνει τα 2 έτη πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τότε εκδίδεται παιδικός ναύλος σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα, επιπλέον φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων.

Γενικοί Κανονισμοί Ναύλων

 • Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ellinair ή των γραφείων αεροδρομίου ισχύει χρέωση τέλους εξυπηρέτησης 15.00 €, μη επιστρέψιμη σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου. Δεν ισχύει για νήπια που δεν καταλαμβάνουν θέση στο αεροσκάφος.
 • Το εισιτήριο είναι προσωπική σύμβαση μεταξύ της Αεροπορικής Εταιρείας και του Επιβάτη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.
 • Σε περίπτωση διόρθωσης - αλλαγής ονόματος ισχύει επιβάρυνση 20.00 € ανά διαδρομή. Διόρθωση ονόματος επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις, αυστηρά με την προσκόμιση επίσημου εγγράφου με το οποίο αποδεικνύεται το σωστό όνομα.
  1. Λάθος καταχώρηση ονόματος κατά την μεταφορά του σε Λατινικούς χαρακτήρες.
  2. Επιβάτης με δύο ονόματα που στο εισιτήριο αναφέρεται μόνο το ένα.
  3. Σε κρατήσεις που έγιναν με το επώνυμο του συζύγου αντί της συζύγου ή το αντίστροφο.
  4. Σύγχυση μεταξύ ονόματος και επιθέτου.
 • Η χρέωση αλλαγής εισιτηρίου (rebooking fee) γίνεται με τους όρους ναύλων που ισχύουν την ημερομηνία αλλαγής και είναι μη επιστρέψιμη σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου, ανεξαρτήτως αιτίας.
 • Αλλαγή δρομολογίου επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες ναύλων μόνο εντός της ίδιας χώρας. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις.
 • Δεν επιτρέπεται ένα εισιτήριο να παραμείνει ανοιχτό.
 • Ταξιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται η Ταυτότητα και το Διαβατήριο με την Visa (όπου είναι απαραίτητη). Ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τους κανονισμούς για την είσοδο ή διέλευση του σε ξένη χώρα.
 • Η ισχύς του εισιτηρίου περιορίζεται έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής του.

Σημείωση: Ο αερομεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις ανωτέρω χρεώσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.