Όροι Ναύλων

 

Όροι ναύλων σε κλάση Υ,Μ:

Επιστροφή χρημάτων επιτρέπεται μέχρι την αναχώρηση της πτήσης. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του επιβάτη στο αεροδρόμιο (No-show) θα υπάρξει χρέωση  50,00 Ευρώ ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ.

Επιτρέπεται η αλλαγή εισιτηρίου χωρίς χρέωση οποιαδήποτε στιγμή στην ίδια κατηγορία ναύλου, αν υπάρχει διαθέσιμος.

Σε περίπτωση αλλαγής σε υψηλότερο ναύλο θα χρεωθεί η διαφορά που προκύπτει.

Στην περίπτωση αυτή η αξία του αρχικού ναύλου παραμένει μη επιστρεπτέα.

Όλες οι χρεώσεις ισχύουν ανά πτήση και ανά επιβάτη.

Η Αλλαγή εισιτηρίου θα πρέπει να γίνει μέσα σε 4 ώρες από την νέα κράτηση. 

Εκδίδονται ναύλοι για παιδιά τα οποία συνοδεύονται από ενήλικα, στο 75% της αξίας του ναύλου ή για ασυνόδευτα παιδιά από 5 έως 12 ετών στο 100% της αξίας του ναύλου.

Εκδίδονται  ναύλοι για μωρά από 0 έως 2 ετών χωρίς θέση με συνοδεία ενήλικα στο 10% της αξίας του ναύλου ή με δέσμευση θέσης στο 75% της αξίας του ναύλου.

 

Όροι ναύλων σε κλάση L,K,B,Q,X,V:

Επιστροφή χρημάτων δεν επιτρέπεται. Επιστροφή χρημάτων επιτρέπεται μόνο για την αξία των φόρων και των χρεώσεων αεροδρομίων.  Σε περίπτωση μη εμφάνισης του επιβάτη στο αεροδρόμιο η αξία του ναύλου δεν επιστρέφεται. Επιστρέφονται μόνο τα χρήματα που αντιστοιχούν στους φόρους και τις χρεώσεις αεροδρομίων. Επιπρόσθετα χρεώνονται  40,00 Ευρώ ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ.

Αλλαγή εισιτηρίου επιτρέπεται με χρέωση 65,00 Ευρώ ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εξωτερικού και 45,00 Ευρώ  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εσωτερικού, οποιαδήποτε στιγμή, πριν την αναχώρηση του επιβάτη, στην ίδια κατηγορία ναύλου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην ίδια κατηγορία ναύλου θα πληρωθεί η διαφορά του υψηλότερου διαθέσιμου  ναύλου συν χρέωση των 65,00 Ευρώ  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εξωτερικού και 45,00 Ευρώ  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εσωτερικού. Στην περίπτωση αυτή η αξία του αρχικού ναύλου παραμένει μη επιστρεπτέα.

Όλες οι χρεώσεις ισχύουν ανά πτήση και ανά επιβάτη.

Αλλαγή και πληρωμή εισιτηρίου θα πρέπει να γίνει μέσα σε 4 ώρες από την νέα κράτηση.

Εκδίδονται ναύλοι για παιδιά τα οποία συνοδεύονται από ενήλικα, στο 75% της αξίας του ναύλου ή για ασυνόδευτα παιδιά από 5 έως 12 ετών στο 100% της αξίας του ναύλου.

Εκδίδονται  ναύλοι για μωρά από 0 έως 2 ετών χωρίς θέση με συνοδεία ενήλικα στο 10% της αξίας του ναύλου ή με δέσμευση θέσης στο 75% της αξίας του ναύλου.

 

Όροι ναύλων σε κλάση W,S,T,U,P,E:

Επιστροφή χρημάτων δεν επιτρέπεται. Επιστροφή χρημάτων επιτρέπεται μόνο για την αξία των φόρων και των χρεώσεων αεροδρομίων.  Σε περίπτωση μη εμφάνισης του επιβάτη στο αεροδρόμιο η αξία του ναύλου δεν επιστρέφεται. Επιστρέφονται μόνο τα χρήματα που αντιστοιχούν στους φόρους και τις χρεώσεις αεροδρομίων. Επιπρόσθετα χρεώνονται  40,00 Ευρώ  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ.

Αλλαγή εισιτηρίου επιτρέπεται με χρέωση 65,00 Ευρώ ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εξωτερικού και 45,00 Ευρώ  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εσωτερικού, οποιαδήποτε στιγμή, πριν την αναχώρηση του επιβάτη, στην ίδια κατηγορία ναύλου, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην ίδια κατηγορία ναύλου θα πληρωθεί η διαφορά του υψηλότερου διαθέσιμου  ναύλου συν χρέωση των 65,00 Ευρώ  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εξωτερικού και 45,00 Ευρώ  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εσωτερικού. Στην περίπτωση αυτή η αξία του αρχικού ναύλου παραμένει μη επιστρεπτέα.

Όλες οι χρεώσεις ισχύουν ανά πτήση και ανά επιβάτη.

Αλλαγή και πληρωμή εισιτηρίου θα πρέπει να γίνει μέσα σε 4 ώρες από την νέα κράτηση.

Εκδίδονται ναύλοι για παιδιά τα οποία συνοδεύονται από ενήλικα, στο 100% της αξίας του ναύλου ή για ασυνόδευτα παιδιά από 5 έως 12 ετών στο 100% της αξίας του ναύλου.

Εκδίδονται  ναύλοι για μωρά από 0 έως 2 ετών χωρίς θέση με συνοδεία ενήλικα στο 10% της αξίας του ναύλου ή με δέσμευση θέσης στο 100% της αξίας του ναύλου.

Έκδοση/ Ακύρωση εισιτηρίου την ίδια μέρα (void ticket) δεν επιτρέπεται.

 

Γενικοί κανονισμοί ναύλων:

 

1 ) Το εισιτήριο είναι Προσωπική σύμβαση μεταξύ της Αεροπορικής εταιρείας και του Επιβάτη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.

Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος θα υπάρξει χρέωση 35,00 Ευρώ  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ και επιτρέπεται μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Λάθος καταχώριση ονόματος κατά την μεταφορά με τους Λατινικούς χαρακτήρες.

Β) Επιβάτης με δύο ονόματα ενώ στο εισιτήριο αναφέρεται με ένα όνομα

Γ) Σε κρατήσεις που έγιναν με διαφορά στα επώνυμα μεταξύ των συζύγων.

Δ) Σύγχυση μεταξύ ονόματος και επιθέτου.

2) Αλλαγή δρομολογίου δεν επιτρέπεται.

Αλλαγής δρομολογίου επιτρέπεται μόνο σε προορισμό που αφορά στην ίδια χώρα και ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετες χρεώσεις (σύμφωνα με τους κανονισμούς του κάθε ναύλου) καθώς φόροι  και χρεώσεις αεροδρομίων. 

3) Συνδυασμός ναύλων επιτρέπεται και εφαρμόζεται ο κανονισμός του κάθε ναύλου.

4) Ανοιχτό εισιτήριο δεν επιτρέπεται.

5) Υποβάθμιση του ναύλου δεν επιτρέπεται.

6) Ταξιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται η ταυτότητα και το Διαβατήριο με την Βίζα (όπου χρειαστεί). Ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τους κανονισμούς για την είσοδο σε ξένη χώρα.

7) Δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εισιτηρίου, η επιστροφή των χρημάτων της αξίας του εισιτηρίου και έκδοση/ακύρωση εισιτηρίου την ίδια μέρα (void ticket) στην περίπτωση λάθους ή ελλιπών ταξιδιωτικών εγγράφων π.χ. Ληγμένο διαβατήριο, μη κατοχή Βίζας καθώς και σε περίπτωση  άρνησης εισόδου σε οποιαδήποτε χώρα προορισμού από τις τοπικές αρχές.

8) Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο αεροδρόμιο, έκδοση και ακύρωση εισιτηρίου την ίδια μέρα (void ticket) δεν επιτρέπεται.

9) Η ισχύς κάθε εισιτηρίου είναι ενός (1) έτους.

 

THE ELLINAIR CREW VIEW PHOTO GALLERY
MOUZENIDIS GROUP
Ο όμιλος εταιρειών MOUZENIDIS GROUP αποτελεί ένα μεγάλο όμιλο εταιρειών, ο οποίος ιδρύθηκε το 1995 από τον Μπόρις Μουζενίδη. Ο όμιλος περιλαμβάνει τις ακόλουθες εταιρείες...

Επικοινωνήστε μαζί μας


Κρατήσεις εισιτηρίων

Για κρατήσεις θέσεων, αγορά και αλλαγές εισιτηρίων η οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε τους παρακάτω αριθμούς ή στείλτε email στο: customer.service@ellinair.com. Το προσωπικό της Ellinair θα χαρεί να σας εξυπηρετήσει!

 

801 100 81 82

Για κλήσεις χωρίς χρέωση απο σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος

+30 2311 22 47 00

Για κλήσεις από κινητό & για κλήσεις εκτός Ελλάδος

 

Ωράριο Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου 

Από Δευτέρα έως Κυριακή: 8:00 - 24:00