Όροι Ναύλων

Όροι ναύλων comfort σε κλάση Υ,Μ

Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου επιστρέφονται ο ναύλος και οι φόροι, συμπεριλαμβανομένου και του επίναυλου (YQ) ενώ υπάρχει επιβάρυνση τέλους εξυπηρέτησης (YR) ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 Ευρώ.

Το τέλος εξυπηρέτησης 15,00 Ευρώ (YR) που εισπράττεται από την εταιρεία για την έκδοση ή αλλαγή εισιτηρίου από το τηλεφωνικό μας κέντρο ή από τα γραφεία αεροδρομίων δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του επιβάτη στο αεροδρόμιο (No-Show), για οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση εισιτηρίου υπάρχει επιπλέον χρέωση 40,00 Ευρώ ανά εισιτήριο ή η αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ.

Επιτρέπεται η αλλαγή εισιτηρίου χωρίς χρέωση οποιαδήποτε στιγμή στην ίδια κατηγορία ναύλου, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση αλλαγής σε υψηλότερο ναύλο θα χρεωθεί η διαφορά που προκύπτει.

Η επανέκδοση του εισιτηρίου σε περίπτωση αλλαγής θα πρέπει να γίνει εντός 4 τεσσάρων ωρών από την νέα κράτηση.

Όλες οι χρεώσεις ισχύουν ανά εισιτήριο , ανά διαδρομή και ανά επιβάτη.

Εκδίδονται παιδικοί ναύλοι για ηλικίες από 2 έως και 12 ετών στο 75% της αξίας του ναύλου επιπλέον των φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων που ισχύουν.Εάν ένα παιδί συμπληρώνει τα 12 έτη πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τότε εκδίδεται κανονικός ναύλος χωρίς την παιδική έκπτωση.

Εκδίδονται  βρεφικοί ναύλοι για ηλικίες από 0 έως 2 ετών χωρίς δικαίωμα θέσης με χρέωση 15,00 Ευρώ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή) στα δρομολόγια εξωτερικού δικτύου και 10,00 Ευρώ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή) στα δρομολόγια εσωτερικού δικτύου , ενώ υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης θέσης  με χρέωση του 75% της αξίας του ναύλου επιπλέον των φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων που ισχύουν.Στους βρεφικούς ναύλους δεν χρεώνεται τέλος εξυπηρέτησης (YR).  

Όροι ναύλων classic σε κλάση L,K,B,Q,X,V

Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου επιστρέφεται μόνο το ποσό των φόρων, εξαιρείται ο επίναυλος (YQ) ενώ ισχύει επιβάρυνση τέλους εξυπηρέτησης (YR) ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 Ευρώ. 

Το τέλος εξυπηρέτησης 15,00 Ευρώ (YR) που εισπράττεται από την εταιρεία για την  έκδοση ή αλλαγή εισιτηρίου από το τηλεφωνικό μας κέντρο ή από τα γραφεία αεροδρομίων δεν επιστρέφεται.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του επιβάτη στο αεροδρόμιο (Νo-Show) για οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση εισιτηρίου υπάρχει επιπλέον χρέωση 40,00 Ευρώ ανά εισιτήριο ή η αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ.

Αλλαγή εισιτηρίου επιτρέπεται με χρέωση 50,00 Ευρώ ανά διαδρομή συν 15,00 Ευρώ  τέλος εξυπηρέτησης (YR)  ανά εισιτήριο ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εξωτερικού, και χρέωση 30,00 Ευρώ ανά διαδρομή συν 15,00 Ευρώ τέλος εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εσωτερικού, οποιαδήποτε στιγμή έως και 3 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, στην ίδια κατηγορία ναύλου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην ίδια κατηγορία ναύλου υπολογίζεται η διαφορά του υψηλότερου διαθέσιμου ναύλου συν την χρέωση των 50,00 Ευρώ ανά διαδρομή συν 15,00 Ευρώ τέλος εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εξωτερικού και 30,00 Ευρώ ανά διαδρομή , συν 15,00 Ευρώ τέλος εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εσωτερικού. 

Η επανέκδοση του εισιτηρίου σε περίπτωση αλλαγής θα πρέπει να γίνει εντός 4 τεσσάρων ωρών από την νέα κράτηση.

Όλες οι χρεώσεις ισχύουν ανά εισιτήριο, ανά διαδρομή και ανά επιβάτη.

Εκδίδονται παιδικοί ναύλοι για ηλικίες από 2 έως και 12 ετών στο 75% της αξίας του ναύλου επιπλέον των φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων που ισχύουν. Εάν ένα παιδί συμπληρώνει τα 12 έτη πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τότε εκδίδεται κανονικός ναύλος χωρίς την παιδική έκπτωση.

Εκδίδονται  βρεφικοί ναύλοι για ηλικίες από 0 έως 2 ετών χωρίς δικαίωμα θέσης με χρέωση 15,00 Ευρώ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή) στα δρομολόγια εξωτερικού δικτύου και 10,00 Ευρώ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή) στα δρομολόγια εσωτερικού δικτύου , ενώ υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης θέσης  με χρέωση του 75% της αξίας του ναύλου επιπλέον των φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων που ισχύουν.Στους βρεφικούς ναύλους δεν χρεώνεται τέλος εξυπηρέτησης (YR).

Όροι ναύλων super σε κλάση W,S,T,U,P,E

Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου επιστρέφεται μόνο το ποσό των φόρων, εξαιρείται ο  επίναυλος καυσίμων (YQ) ενώ ισχύει επιβάρυνση τέλους εξυπηρέτησης (YR) ακύρωσης εισιτηρίου 20,00 ευρώ. 

Το τέλος εξυπηρέτησης 15,00 Ευρώ (YR) που εισπράττεται από την εταιρεία για την έκδοση ή αλλαγή εισιτηρίου από το τηλεφωνικό μας κέντρο ή από τα γραφεία αεροδρομίων δεν επιστρέφεται. Εάν ένα παιδί συμπληρώνει τα 12 έτη πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τότε εκδίδεται κανονικός ναύλος χωρίς την παιδική έκπτωση.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης του επιβάτη στο αεροδρόμιο (Νo-Show) για οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση εισιτηρίου υπάρχει επιπλέον χρέωση 40,00 Ευρώ ανά εισιτήριο ή η αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ.

Αλλαγή εισιτηρίου επιτρέπεται με χρέωση 50,00 Ευρώ ανά διαδρομή συν 15,00 Ευρώ  τέλος εξυπηρέτησης (YR)  ανά εισιτήριο ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εξωτερικού, και χρέωση 30,00 Ευρώ ανά διαδρομή συν 15,00 Ευρώ τέλος εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εσωτερικού, οποιαδήποτε στιγμή έως και 3 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, στην ίδια κατηγορία ναύλου.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην ίδια κατηγορία ναύλου υπολογίζεται η διαφορά του υψηλότερου διαθέσιμου ναύλου συν την χρέωση των 50,00 Ευρώ ανά διαδρομή συν 15,00 Ευρώ τέλος εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εξωτερικού και 30,00 Ευρώ ανά διαδρομή , συν 15,00 Ευρώ τέλος εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο  ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ για τις πτήσεις εσωτερικού. 

Η επανέκδοση του εισιτηρίου σε περίπτωση αλλαγής θα πρέπει να γίνει εντός 4 τεσσάρων ωρών από την νέα κράτηση.

Όλες οι χρεώσεις ισχύουν ανά εισιτήριο, ανά διαδρομή και ανά επιβάτη.

Δεν ισχύει παιδική έκπτωση στην συγκεκριμένη κατηγορία ναύλων. Εκδίδονται ναύλοι για παιδιά από 2 έως 12 ετών στο 100% της αξίας του ναύλου.

Εκδίδονται  βρεφικοί ναύλοι για ηλικίες από 0 έως 2 ετών χωρίς δικαίωμα θέσης με χρέωση 15,00 Ευρώ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή) στα δρομολόγια εξωτερικού δικτύου και 10,00 Ευρώ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή) στα δρομολόγια εσωτερικού δικτύου, ενώ υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης θέσης στο 100% της αξίας του ναύλου.Στους βρεφικούς ναύλους δεν χρεώνεται τέλος εξυπηρέτησης (YR).

Έκδοση / Ακύρωση εισιτηρίου την ίδια μέρα (void ticket) δεν επιτρέπεται.

Γενικοί κανονισμοί ναύλων:

 1. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ellinair ή των γραφείων αεροδρομίου ισχύει χρέωση 15,00 Ευρώ και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου.
 2. Η χρέωση αλλαγής εισιτηρίου (rebooking fee) γίνεται με τους όρους ναύλων που ισχύουν την ημερομηνία αλλαγής και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου ανεξαρτήτως αιτίας.
 3. Το εισιτήριο είναι προσωπική σύμβαση μεταξύ της Αεροπορικής εταιρείας και του Επιβάτη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.
  Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος θα υπάρξει χρέωση 35,00 Ευρώ (συμπεριλαμβάνει τέλος εξυπηρέτησης 15,00 Ευρώ) ή την αντίστοιχη ισοτιμία σε δολάρια ΗΠΑ. Αλλαγή ονόματος επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις αυστηρά με προσκόμιση επίσημου εγγράφου με το οποίο αποδεικνύεται  το σωστό όνομα.
  α. Λάθος καταχώριση ονόματος κατά την μεταφορά του με τους Λατινικούς χαρακτήρες.
  β. Επιβάτης με δύο ονόματα που στο εισιτήριο αναφέρεται μόνο με ένα όνομα.
  γ. Σε κρατήσεις που έγιναν με το επώνυμο του συζύγου αντί της συζύγου ή το αντίστροφο.
  δ. Σύγχυση μεταξύ ονόματος και επιθέτου.
 4. Αλλαγή δρομολογίου επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες των ναύλων μόνο εντός ίδιας χώρας. Υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του κάθε ναύλου καθώς και τυχόν επιπλέον φόροι και χρεώσεις αεροδρομίων. 
 5. Συνδυασμός ναύλων επιτρέπεται και εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ο κανονισμός του κάθε ναύλου.
 6. Δεν επιτρέπεται ένα εισιτήριο να παραμείνει ανοιχτό, θα πρέπει να γίνει νέα κράτηση εντός 4 ωρών .
 7. Αλλαγή εισιτηρίου σε χαμηλότερο ναύλο δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει το νέο εισιτήριο να είναι ίσης ή υψηλότερης αξίας απο το αρχικό.
 8. Ταξιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται η Ταυτότητα και το Διαβατήριο με την Βίζα (όπου είναι απαραίτητο). Ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τους κανονισμούς για την είσοδο ή  διέλευση του σε ξένη χώρα.
 9. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εισιτηρίου, η επιστροφή των χρημάτων της αξίας του εισιτηρίου καθώς  και η έκδοση/ακύρωση εισιτηρίου την ίδια μέρα (void ticket) στην περίπτωση λάθους ή ελλιπών ταξιδιωτικών εγγράφων π.χ. Ληγμένο διαβατήριο, μη κατοχή Βίζας καθώς και σε περίπτωση  άρνησης εισόδου σε οποιαδήποτε χώρα προορισμού από τις τοπικές αρχές.
 10. Η ακύρωση εισιτηρίου λόγω άρνησης Βίζας επιβαρύνεται με το τέλος εξυπηρέτησης ακύρωσης εισιτηρίου των 20,00 Ευρώ. 
 11. Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο αεροδρόμιο (No-Show), έκδοση και ακύρωση εισιτηρίου την ίδια μέρα (void ticket) δεν επιτρέπεται για κανέναν ναύλο. Ακύρωση εισιτηρίου (void ticket) δεν επιτρέπεται στο χρονικό διάστημα των δύο (2) ωρών πριν την αναχώρηση και ισχύει για όλες τις κατηγορίες ναύλων.
 12. Η ισχύς κάθε εισιτηρίου είναι έως ενός (1) έτους και η χρονική του διάρκεια περιορίζεται από το είδος του ναύλου.
 13. Για οποιαδήποτε ακύρωση εισιτηρίου (refund) μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ellinair ή των γραφείων αεροδρομίου ισχύει χρέωση τέλους εξυπηρέτησης  20,00 Ευρώ.

Σημείωση: Ο αερομεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις ανωτέρω χρεώσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.