Ασυνόδευτα παιδιά

Η υπηρεσία μας για τα ασυνόδευτα παιδιά, επιτρέπει σε ανήλικα άτομα, από 5 έως 12 ετών, να ταξιδεύουν με ασφάλεια, όταν δεν συνοδεύονται από τους γονείς/κηδεμόνες τους. Η υπηρεσία είναι υποχρεωτική και παρέχεται έπειτα από ζήτηση κατά την διάρκεια της κράτησής σας. Θα χρειαστεί να δηλώσετε το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του κηδεμόνα που θα παραδώσει το παιδί στο αεροδρόμιο αναχώρησης, καθώς και του ατόμου που θα το παραλάβει στο αεροδρόμιο άφιξης. Η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου  του συνοδού είναι απαραίτητη στην παράδοση και παραλαβή του παιδιού. Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι υπό την συνεχή επίβλεψη του προσωπικού της Ellinair μέχρι να παραδοθούν στο υπεύθυνο άτομο που έχει ορίστεί κατά την άφιξη. 

Κράτηση για ασυνόδευτα παιδιά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στα τηλέφωνα : 801 100 81 82 (δωρεάν από σταθερό τηλέφωνο) ή +30 2311 22 47 00 (από κινητό & κλήσεις εκτός Ελλάδος) και με επιπλέον χρέωση 15,00 euro.


Μεγαλύτερα παιδιά, από 12 έως 16 χρονών που ταξιδεύουν ασυνόδευτα, μπορούν και αυτά να λάβουν την ίδια επιτήρηση με την αντίστοιχη χρέωση, μετά από σχετικό αίτημα των γονέων.
* Ως συνοδός θεωρείται ένας ενήλικας άνω των 18 ετών, εκτός και αν είναι ο γονέας του. Σε διαφορετική περίπτωση το παιδί θεωρείται και εξυπηρετείται ως ασυνόδευτο.

 

Κατά την παράδοση, ο γονέας/κηδεμόνας πρέπει να προσκομίσει τα εξής έγγραφα: 

  • Εισιτήριο ασυνόδευτου παιδιού
  • Ταυτότητα/Διαβατήριο ασυνόδευτου παιδιού
  • Στο αεροδρόμιο αναχώρησης συμπληρώνεται το ειδικό έντυπο "UM Declaration Form" που περιλαμβάνει στοιχεία του ασυνόδευτου παιδιού, του ταξιδιού και του γονέα/κηδεμόνα που θα παραδώσει και θα παραλάβει το ασυνόδευτο παιδί. 
  • Απαραίτητη είναι η επίδειξη ταυτότητας του συνοδού στην παράδοση και στον τόπο προορισμού.

Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τα ασυνόδευτα παιδιά είναι υπό την επίβλεψη του προσωπικού που εγγυάται την ασφάλειά τους μέχρι την παράδοση τους στο τόπο προορισμού.

Για προορισμό από/προς εξωτερικό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις πρωτότυπες και επικυρωμένες και από τους δύο γονείς που να αναφέρουν ότι επιτρέπουν το ταξίδι στο ανήλικο τέκνο.

Συγκεκριμένα από /προς την Ελλάδα

Εκτός από έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, κάθε παιδί που ταξιδεύει:

  • μόνο του ή
  • με ενήλικες που δεν είναι οι νόμιμοι κηδεμόνες του ή
  • με έναν μόνο από τους γονείς του

χρειάζεται, για να του επιτραπεί να ταξιδέψει, ένα επιπλέον έγγραφο (μια υπεύθυνη δήλωση με βεβαίωση γνησίου υπογραφής) υπογεγραμμένο από τους γονείς, ή τον δεύτερο γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα.

*Όταν η επιμέλεια ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος.
*Νόμιμη μετακίνηση τέκνου από γονέα σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του ετέρου γονέα, επιτρέπεται στις περιπτώσεις που την επιμέλεια ασκεί μόνο ο γονέας που μετακινεί το τέκνο και υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν παραβιάζεται το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του παιδιού με τον άλλο γονέα.

 
 
 
                                         
 
 
                                   

Χρέωση για ασυνόδευτα παιδιά

Ανάλογα με τους όρους του κάθε ναύλου τα εισιτήρια για τα ασυνόδευτα παιδιά εκδίδονται στο 75% της αξίας ή όπου δεν υπάρχει παιδικός ναύλος στο 100% της αξίας. Επιπλέον πέραν του τέλους εξυπηρέτησης των 15,00 euro καθώς και των φόρων και λοιπόν χρεώσεων αεροδρομίων ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις για την παροχή της υπηρεσίας:

  • 40€ ανά διαδρομή για πτήσεις εξωτερικού
  • 10€ ανά διαδρομή για πτήσεις εσωτερικού

Η παραπάνω χρέωση πραγματοποιείται μόνο μία φορά όταν δύο ή περισσότερα αδέλφια ταξιδεύουν μαζί σε πτήσεις της Ellinair.

Σημείωση: ο αερομεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής αεροσκάφους για επιχειρησιακούς-εμπορικούς λόγους.