Ασυνόδευτα Παιδιά

Με την υπηρεσία μας για τα ασυνόδευτα παιδιά, μπορούν ανήλικοι πολίτες από 5 ετών έως 12 ετών (πριν κλείσουν τα 12), να ταξιδεύουν με απόλυτη ασφάλεια όταν δε συνοδεύονται στην πτήση από τους νόμιμους κηδεμόνες τους. Συνοδός θεωρείται ο ενήλικας άνω των 18 ετών, εκτός και αν πρόκειται για γονέα. Σε διαφορετική περίπτωση το παιδί θεωρείται και εξυπηρετείται ως ασυνόδευτο.

Πρόκειται για υποχρεωτική υπηρεσία η οποία, παρέχεται μετά από σχετική ζήτηση κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της κράτησης στην οποία πρέπει να δηλωθούν:

 • Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του κηδεμόνα που θα παραδώσει το παιδί στο αεροδρόμιο αναχώρησης και
 • Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ατόμου που θα παραλάβει το παιδί στο αεροδρόμιο άφιξης.

Η προσκόμιση ταυτότητας ή διαβατηρίου του συνοδού είναι απαραίτητη για την παράδοση και την παραλαβή του παιδιού.

Τα ασυνόδευτα παιδιά επιβιβάζονται πρώτα, ενώ βρίσκονται υπό την συνεχή φροντίδα και επίβλεψη του προσωπικού της Ellinair μέχρι να παραδοθούν στο άτομο που έχει οριστεί ως υπεύθυνο στο αεροδρόμιο άφιξης.

Τα μεγαλύτερα παιδιά (12 έως 16 ετών), που ταξιδεύουν ασυνόδευτα μπορούν και αυτά να δεχθούν την ίδια επιτήρηση με την αντίστοιχη χρέωση, έπειτα από σχετικό αίτημα των γονέων.

Κατά την παράδοση, ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να προσκομίσει:
 • Εισιτήριο ασυνόδευτου παιδιού
 • Ταυτότητα/ Διαβατήριο ασυνόδευτου παιδιού
 • Στο αεροδρόμιο αναχώρησης, συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο "UM Declaration Form" (Δήλωση Γονέα/ Κηδεμόνα).
 • Επίδειξη ταυτότητας του συνοδού στην παράδοση (αεροδρόμιο αναχώρησης) και στην παραλαβή (αεροδρόμιο άφιξης) του ανηλίκου.
Για πτήσεις εσωτερικού

Είναι απαραίτητο το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας ή το πιστοποιητικό γεννήσεως (με φωτογραφία και σφραγίδα από δημόσιο φορέα), ενώ

Για πτήσεις εξωτερικού

Είναι απαραίτητο το διαβατήριο.

 • Όταν η επιμέλεια ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, είναι απαραίτητη η συναίνεση του άλλου γονέα για τη μετακίνηση του παιδιού σε άλλο κράτος, μέσω επικυρωμένης υπεύθυνης δήλωσης.
 • Νόμιμη μετακίνηση τέκνου από γονέα σε άλλο κράτος χωρίς τη συναίνεση του ετέρου γονέα, επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που την επιμέλεια ασκεί αποκλειστικά ο γονέας που μετακινεί το τέκνο και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας του παιδιού με τον άλλο γονέα.

Εκτός από έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, κάθε παιδί που ταξιδεύει:

 • μόνο του ή
 • με ενήλικες που δεν είναι οι νόμιμοι κηδεμόνες του ή
 • με έναν μόνο από τους γονείς του

είναι απαιτητό να υπάρχουν πρωτότυπες και επικυρωμένες υπεύθυνες δηλώσεις και από τους δύο γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες που θα αναφέρουν ότι επιτρέπουν το ταξίδι στο ανήλικο.

Σημαντική σημείωση:

 • Σε πτήσεις από και προς την Ουκρανία η υπηρεσία που αφορά τα ασυνόδευτα παιδιά είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 16 ετών, σύμφωνα με την Ουκρανική νομοθεσία.
 • Σε πτήσεις από και προς την Ρουμανία η υπηρεσία που αφορά τα ασυνόδευτα παιδιά είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 18 ετών , σύμφωνα με την Ρουμανική νομοθεσία.
Χρεώσεις για ασυνόδευτα παιδιά

Ανάλογα με τους όρους του κάθε ναύλου τα εισιτήρια για τα ασυνόδευτα παιδιά εκδίδονται στο 75% της αξίας ή όπου δεν υπάρχει παιδικός ναύλος στο 100% της αξίας του εισιτηρίου.

Επιπλέον, πέραν του τέλους εξυπηρέτησης των 15,00€ , των φόρων και λοιπών χρεώσεων αεροδρομίων ισχύουν οι παρακάτω χρεώσεις για την παροχή της υπηρεσίας:

 • 10.00 € ανά διαδρομή για πτήσεις Εσωτερικού
 • 50.00 € ανά διαδρομή για πτήσεις Εξωτερικού

Η παραπάνω χρέωση πραγματοποιείται μόνο μία φορά όταν δύο ή περισσότερα αδέλφια ταξιδεύουν μαζί σε πτήσεις της Ellinair.

Κράτηση για ασυνόδευτα παιδιά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου:

 • 801 100 81 82 (από σταθερό τηλέφωνο)
 • +30 2311 22 47 00 (από κινητό & κλήσεις εκτός Ελλάδος) 

 Σε περίπτωση που αγοραστεί η υπηρεσία για Ασυνόδευτο Παιδί (UMNR) και για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί το εισιτήριο από τον επιβάτη, το κόστος της υπηρεσίας είναι μη επιστρέψιμο, όμως διατηρείται το δικαίωμα χρήσης της για ενα χρόνο.