Όροι Ναύλων

Comfort | κλάση Υ, Μ

Aκύρωση εισιτηρίου:

 • επιστρέφονται ο ναύλος και οι φόροι, συμπεριλαμβανομένου και του επίναυλου (YQ)
 • 20,00€ επιβάρυνση τέλους εξυπηρέτησης (YR) ακύρωσης εισιτηρίου
 • Το τέλος εξυπηρέτησης, αξίας 15,00€ (YR), που εισπράττεται από την εταιρεία για την έκδοση ή αλλαγή εισιτηρίου μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή των γραφείων αεροδρομίων, δεν επιστρέφεται.

Mη εμφάνιση επιβάτη στο αεροδρόμιο (No- Show):

 • 40,00€ επιβάρυνση ανά εισιτήριο για οποιαδήποτε αλλαγή στο υπάρχον εισιτήριο.

Αλλαγή εισιτηρίου χωρίς χρέωση:

 • Επιτρέπεται οποιαδήποτε στιγμή στην ίδια κατηγορία ναύλου, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
 • Σε περίπτωση αλλαγής σε υψηλότερο ναύλο θα χρεωθεί η διαφορά που προκύπτει.
 • Σε ενδεχομένη αλλαγή του εισιτήριου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ωρών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, υφίσταται χρέωση 40,00€ (No-Show Fee).

Όλες οι χρεώσεις ισχύουν ανά εισιτήριο, διαδρομή και επιβάτη.

Παιδικοί ναύλοι:

 • Εκδίδονται για ηλικίες από 2 έως και 12 ετών (έως και μία μέρα πριν κλείσει τα 12 το παιδί) στο 75% της αξίας του ναύλου επιπλέον των ισχυόντων φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων.
 • Εάν ένα παιδί συμπληρώνει τα 12 έτη πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εκδίδεται ναύλος χωρίς την παιδική έκπτωση.

Βρεφικοί ναύλοι:

 • Εκδίδονται για ηλικίες από 0 έως 2 ετών (έως και μία μέρα πριν το βρέφος κλείσει τα 2)
 • Χωρίς δικαίωμα θέσης
 • Χρέωση δρομολογίων εξωτερικού δικτύου 15,00€ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή)
 • Χρέωση δρομολογίων εσωτερικού δικτύου 10,00€ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή)
 • Δυνατότητα δέσμευσης θέσης με χρέωση του 75% της αξίας του ναύλου (επιπλέον των ισχυόντων φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων)
 • Χωρίς επιβάρυνση τέλους εξυπηρέτησης (YR)

 

Classic | κλάση L, K, B, Q, X, V

Aκύρωση εισιτηρίου:

 • Επιστρέφεται μόνο το ποσό των φόρων
 • Εξαιρείται ο επίναυλος (YQ)
 • 20,00€ επιβάρυνση τέλους εξυπηρέτησης (YR) ακύρωσης εισιτηρίου
 • Το τέλος εξυπηρέτησης, αξίας 15,00€ (YR), που εισπράττεται από την εταιρεία για την έκδοση ή αλλαγή εισιτηρίου μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή των γραφείων αεροδρομίων, δεν επιστρέφεται.

Mη εμφάνιση επιβάτη στο αεροδρόμιο (No- Show):

 • 40,00€ επιβάρυνση ανά εισιτήριο για οποιαδήποτε αλλαγή στο υπάρχον εισιτήριο.

Αλλαγή εισιτηρίου:

Πτήσεις εξωτερικού:

 • 50,00€ ανά διαδρομή, συν 15,00€ κόστος τέλους εξυπηρέτησης (YR).

Πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή έως και 3 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, στην ίδια κατηγορία ναύλου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην ίδια κατηγορία ναύλου, υπολογίζεται η διαφορά του υψηλότερου διαθέσιμου ναύλου συν την χρέωση των 50,00€ ανά διαδρομή και επιπλέον 15,00€ τέλος εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο.

Πτήσεις εσωτερικού:

 • 30,00€ ανά διαδρομή συν 15,00€ κόστος τέλους εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο.

Πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή έως και 3 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, στην ίδια κατηγορία ναύλου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην ίδια κατηγορία ναύλου, υπολογίζεται η διαφορά του υψηλότερου διαθέσιμου ναύλου συν την χρέωση των 30,00€ ανά διαδρομή και επιπλέον 15,00€ τέλος εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο.

Σε ενδεχομένη αλλαγή του εισιτήριου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ωρών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, υφίσταται χρέωση 40,00€ (No-Show Fee).

Όλες οι χρεώσεις ισχύουν ανά εισιτήριο, ανά διαδρομή και ανά επιβάτη.

Παιδικοί ναύλοι:

 • Εκδίδονται για ηλικίες από 2 έως και 12 ετών (έως και μία μέρα πριν κλείσει τα 12 το παιδί) στο 75% της αξίας του ναύλου επιπλέον ισχυόντων των φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων.
 • Εάν ένα παιδί συμπληρώνει τα 12 έτη πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εκδίδεται ναύλος χωρίς την παιδική έκπτωση.

Βρεφικοί ναύλοι:

 • Εκδίδονται για ηλικίες από 0 έως 2 ετών (έως και μία μέρα πριν το βρέφος κλείσει τα 2)
 • Χωρίς δικαίωμα θέσης
 • Χρέωση δρομολογίων εξωτερικού δικτύου 15,00€ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή)
 • Χρέωση δρομολογίων εσωτερικού δικτύου 10,00€ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή)
 • Δυνατότητα δέσμευσης θέσης με χρέωση του 75% της αξίας του ναύλου (επιπλέον των ισχυόντων φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων)
 • Χωρίς επιβάρυνση τέλους εξυπηρέτησης (YR)

 

Super | κλάση W, S, T, U, P, E

Aκύρωση εισιτηρίου:

 • Επιστρέφεται μόνο το ποσό των φόρων
 • Εξαιρείται ο επίναυλος (YQ)
 • 20,00€ επιβάρυνση τέλους εξυπηρέτησης (YR) ακύρωσης εισιτηρίου
 • Το τέλος εξυπηρέτησης, αξίας 15,00€ (YR), που εισπράττεται από την εταιρεία για την έκδοση ή αλλαγή εισιτηρίου μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου ή των γραφείων αεροδρομίων, δεν επιστρέφεται.

Mη εμφάνιση επιβάτη στο αεροδρόμιο (No- Show):

 • 40,00€ επιβάρυνση ανά εισιτήριο για οποιαδήποτε αλλαγή στο υπάρχον εισιτήριο.

Αλλαγή εισιτηρίου:

Πτήσεις εξωτερικού:

 • 50,00€ ανά διαδρομή, συν 15,00€ κόστος τέλους εξυπηρέτησης (YR).

Πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή έως και 3 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, στην ίδια κατηγορία ναύλου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην ίδια κατηγορία ναύλου, υπολογίζεται η διαφορά του υψηλότερου διαθέσιμου ναύλου συν την χρέωση των 50,00€ ανά διαδρομή και επιπλέον 15,00€ τέλος εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο.

Πτήσεις εσωτερικού:

 • 30,00€ ανά διαδρομή συν 15,00€ κόστος τέλους εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο.

Πραγματοποιείται οποιαδήποτε στιγμή έως και 3 ώρες πριν την αναχώρηση της πτήσης, στην ίδια κατηγορία ναύλου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στην ίδια κατηγορία ναύλου, υπολογίζεται η διαφορά του υψηλότερου διαθέσιμου ναύλου συν την χρέωση των 30,00€ ανά διαδρομή και επιπλέον 15,00€ τέλος εξυπηρέτησης (YR) ανά εισιτήριο.

Σε ενδεχομένη αλλαγή του εισιτήριου σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ωρών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, υφίσταται χρέωση 40,00€ (No-Show Fee).

Όλες οι χρεώσεις ισχύουν ανά εισιτήριο, ανά διαδρομή και ανά επιβάτη.

Παιδικοί ναύλοι:

 • Δεν ισχύει παιδική έκπτωση στην συγκεκριμένη κατηγορία ναύλων. Εκδίδονται ναύλοι για παιδιά από 2 έως 12 ετών στο 100% της αξίας του ναύλου.

Βρεφικοί ναύλοι:

 • Εκδίδονται για ηλικίες από 0 έως 2 ετών (έως και μία μέρα πριν το βρέφος κλείσει τα 2)
 • Χωρίς δικαίωμα θέσης
 • Χρέωση δρομολογίων εξωτερικού δικτύου 15,00€ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή)
 • Χρέωση δρομολογίων εσωτερικού δικτύου 10,00€ (επιπλέον φόρων ανάλογα τη διαδρομή)
 • Δυνατότητα δέσμευσης θέσης με χρέωση του 100% της αξίας του ναύλου (επιπλέον των ισχυόντων φόρων και χρεώσεων αεροδρομίων)
 • Χωρίς επιβάρυνση τέλους εξυπηρέτησης (YR)

Έκδοση/ Ακύρωση εισιτηρίου την ίδια μέρα (void ticket) δεν επιτρέπεται.

 

Γενικοί κανονισμοί ναύλων:

 1. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ellinair ή των γραφείων αεροδρομίου ισχύει χρέωση 15,00€ μη επιστρέψιμη σε περίπτωση ακύρωσης εισιτηρίου.
 2. Η χρέωση αλλαγής εισιτηρίου (rebooking fee) γίνεται με τους όρους ναύλων που ισχύουν την ημερομηνία αλλαγής και είναι μη επιστρέψιμη σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου, ανεξαρτήτως αιτίας.
 3. Το εισιτήριο είναι προσωπική σύμβαση μεταξύ της Αεροπορικής Εταιρείας και του Επιβάτη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.
  Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος θα υπάρξει επιβάρυνση 35,00€ (συμπεριλαμβάνει τέλος εξυπηρέτησης 15,00€).

Αλλαγή ονόματος επιτρέπεται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις, αυστηρά με την προσκόμιση επίσημου εγγράφου με το οποίο αποδεικνύεται το σωστό όνομα.
α. Λάθος καταχώριση ονόματος κατά την μεταφορά του σε Λατινικούς χαρακτήρες.
β. Επιβάτης με δύο ονόματα που στο εισιτήριο αναφέρεται μόνο το ένα.
γ. Σε κρατήσεις που έγιναν με το επώνυμο του συζύγου αντί της συζύγου ή το αντίστροφο.
δ. Σύγχυση μεταξύ ονόματος και επιθέτου.

 1. Αλλαγή δρομολογίου επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες των ναύλων μόνο εντός ίδιας χώρας. Υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς του κάθε ναύλου καθώς και τυχόν επιπλέον φόροι και χρεώσεις αεροδρομίων.
 2. Συνδυασμός ναύλων επιτρέπεται. Εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ο κανονισμός του εκάστοτε ναύλου.
 3. Δεν επιτρέπεται ένα εισιτήριο να παραμείνει ανοιχτό, θα πρέπει να γίνει νέα κράτηση εντός 4 ωρών.
 4. Αλλαγή εισιτηρίου σε χαμηλότερο ναύλο δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει το νέο εισιτήριο να είναι ίσης ή υψηλότερης αξίας από το αρχικό.
 5. Ταξιδιωτικά έγγραφα θεωρούνται η Ταυτότητα και το Διαβατήριο με την Visa (όπου είναι απαραίτητη). Ο επιβάτης είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τους κανονισμούς για την είσοδο ή διέλευση του σε ξένη χώρα.
 6. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εισιτηρίου, η επιστροφή των χρημάτων της αξίας του εισιτηρίου καθώς και η έκδοση/ ακύρωση εισιτηρίου την ίδια μέρα (void ticket) στην περίπτωση λάθους ή ελλιπών ταξιδιωτικών εγγράφων π.χ. Ληγμένο διαβατήριο, μη κατοχή Visa καθώς και σε περίπτωση άρνησης εισόδου σε οποιαδήποτε χώρα προορισμού από τις τοπικές αρχές.
 7. Η ακύρωση εισιτηρίου λόγω άρνησης Visa επιβαρύνεται με 20,00€ τέλος εξυπηρέτησης ακύρωσης εισιτηρίου.
 8. Σε περίπτωση μη εμφάνισης στο αεροδρόμιο (No- Show), έκδοση και ακύρωση εισιτηρίου την ίδια μέρα (void ticket) δεν επιτρέπεται για κανέναν ναύλο. Ακύρωση εισιτηρίου (void ticket) δεν επιτρέπεται στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ωρών πριν την αναχώρηση και ισχύει για όλες τις κατηγορίες ναύλων.
 9. Η ισχύς κάθε εισιτηρίου είναι έως ενός (1) έτους και η χρονική του διάρκεια περιορίζεται από το είδος του ναύλου.
 10. Για οποιαδήποτε ακύρωση εισιτηρίου (refund) μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Ellinair ή των γραφείων αεροδρομίου ισχύει επιβάρυνση τέλους εξυπηρέτησης 20,00€.

Σημείωση: Ο αερομεταφορέας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις ανωτέρω χρεώσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Για όλα τα παραπάνω χρηματικά ποσά που αναφέρονται σε νόμισμα ευρώ (€) ισχύει η αντίστοιχη ισοτιμία σε νόμισμα δολάρια ΗΠΑ ($).