Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού

 

1. Η αεροπορική εταιρία με την επωνυμία «Ellinair» (εφεξής Ellinair), η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνει το Διαγωνισμό με την ονομασία «Καλοκαιρινός διαγωνισμός της Ellinair για 3 διπλά αεροπορικά εισιτήρια!» (εφεξής Διαγωνισμός), ο οποίος διενεργείται μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης www.facebook.com (εφεξής Facebook).

 

2. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 21/07/2017 και ώρα 13:00 Λήξη διαγωνισμού 31/07/2017 και ώρα 13:00.

 

3. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από το επίσημο εργαλείο του Facebook με την ονομασία «Contests for Facebook» που αντιστοιχεί στην ιστοσελίδα https://apps.facebook.com/my-contests από όπου πραγματοποιείται και ο διαγωνισμός.

 

4. Τα βραβεία θα είναι τρία (3) διπλά αεροπορικά εισιτήρια της Ellinair με επιστροφή, για ένα από τα παρακάτω δρομολόγια που θα επιλέξει ο νικητής:

  • από Αθήνα για Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο ή Σαντορίνη με επιστροφή
  • από Θεσσαλονίκη για Αθήνα ή Ηράκλειο ή Σαντορίνη ή Μύκονο ή Ρόδο ή Κύθηρα με επιστροφή
  • από Ηράκλειο για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Σαντορίνη με επιστροφή
  • από Σαντορίνη  για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Ηράκλειο με επιστροφή
  • από Μύκονο για Θεσσαλονίκη με επιστροφή
  • από Ρόδο για Θεσσαλονίκη με επιστροφή
  • από Κύθηρα για Θεσσαλονίκη με επιστροφή

 

5. Θα κληρωθούν 3 νικητές που στον κάθε νικητή αντιστοιχούν 2 (δύο) εισιτήρια economy με επιστροφή, έχοντας τη δυνατότητα επιλογής του ατόμου που θα το συνοδεύει. Ο νικητής και το συνοδευόμενο άτομο θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την ίδια πτήση. Η επιστολή είναι προσωπική και δεν μπορεί να μεταβιβασθεί σε άλλο επιβάτη.

 

6. Η Ellinair θα ενημερώσει τους νικητές, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που έχουν δηλώσει στον διαγωνισμό και είναι ευθύνη των νικητών να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Ellinair για να πραγματοποιήσουν την κράτηση των εισιτηρίων τους.

 

7. Η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίου γίνεται μέσω e-mail στο customer.service@ellinair.com τουλάχιστον 7 μέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία ταξιδιού. Τα εισιτήρια να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις επιθυμητές ημερομηνίες των νικητών, κατόπιν διαθεσιμότητας της Ellinair έως και την 31η Ιουλίου 2018. Τα δωρεάν εισιτήρια παρέχονται σε απευθείας πτήσεις της Ellinair και αφορούν πτήσεις που πραγματοποιούνται μόνο από την Ellinair. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου δεν επιτρέπονται : αλλαγή ημερομηνίας ή πτήσης , αλλαγή δρομολογίου και προορισμού. Δεν επιτρέπεται μερική χρησιμοποίηση του εισιτηρίου.

 

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

 

8. Ο διαγωνισμός είναι προσβάσιμος από τη διεύθυνση https://ellinair-airline.fbapp.io/ellinair-contest-21-07-17.

 

9. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι χρήστες του Internet, είναι ακόλουθοι της σελίδας της Ellinair στο Facebook και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Ellinair και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες του ομίλου εταιριών Mouzenidis Group, καθώς και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

 

10. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη λογαριασμού χρήστη στο Facebook.

 

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν. Το κόστος των φόρων , χρεώσεων αεροδρομίων και επίναυλων καυσίμων για τα δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια, το επιβαρύνεται η Ellinair.

 

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής και Πολιτικής Απορρήτου.

 

13. Κατά τη λήξη του διαγωνισμού θα διενεργηθεί τυχαία κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς την φόρμα του διαγωνισμού, μέσω του επίσημου εργαλείου του Facebook με την ονομασία «Contests for Facebook» που αντιστοιχεί στην ιστοσελίδα https://apps.facebook.com/my-contests από όπου πραγματοποιείται και ο διαγωνισμός.

 

14. Για τη συμμετοχή στις κληρώσεις απαιτείται α) η σύνδεση με το Facebook, β) συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων (Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), γ) απάντηση στην ερώτηση «Πατήσατε μου αρέσει στη σελίδα μας στο Facebook Ναι ή Όχι, δ) αποδοχή των όρων του διαγωνισμού ε)πάτημα του κουμπιού «Υποβολή» για την ολοκλήρωση της συμμετοχής στον διαγωνισμό

 

15. Οι νικητές της κλήρωσης θα ανακοινωθούν στη σελίδα της Ellinair στο Facebook στις 31/07/17 (https://www.facebook.com/ellinair.airline).

 

16. Όριο μίας συμμετοχής ανά μοναδικό Facebook user. Ως μοναδικό χαρακτηριστικό κάθε user χρησιμοποιείται το Facebook ID του.

 

17. Η Ellinair δεν ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένα ή αναληθή στοιχεία που θα κατατεθούν μέσω του Facebook.

 

18. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail από την Ellinair.

 

19. Η Ellinair δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τη μη-εύρεση των νικητών, εφόσον καταβάλει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να επικοινωνήσει μαζί τους με τα προαναφερόμενα μέσα.

 

20. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο των νικητών δε συντρέχουν οι όροι συμμετοχής, ή αρνηθούν το δώρο, ή δεν επικοινωνήσουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ειδοποίησή τους για να παραλάβουν το δώρο τους, αποσβένεται το δικαίωμα τους να ζητήσουν το δώρο τους, το δώρο δεν αποδίδεται και η Ellinair έχει την διακριτική ευχέρεια διάθεσης του δώρου κατά την κρίση της με συνέχιση των κληρώσεων είτε τη μη διάθεση του δώρου.

 

21. Τα δώρα είναι προσωπικά, ανεπίδεκτα μεταβίβασης, συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

 

22. Προσωπικά δεδομένα

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του εν λόγω διαγωνισμού, η Ellinair συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής στοιχεία: Facebook Profile ID, όνομα, επίθετο και e-mail. H Ellinair διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην ιστοσελίδα της Ellinair (http://www.ellinair.com) και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων και μεταβολής/διαγραφής των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 11-13 του ν. 2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

23. Η Ellinair διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των ανωτέρω όρων. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία, δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν.

 

24. Η τρέχουσα σφυγμομέτρηση επ’ ουδενί τρόπω χρηματοδοτείται ή ελέγχεται από το Facebook. Οι πληροφορίες που δίνετε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της σφυγμομέτρησης.